Uczestnictwo w badaniach biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne służy określeniu zdolności laboratorium do kompetentnego wykonywania badań. Cykliczność badań biegłości pozwala na stałe monitorowanie jakości pracy i definiowanie źródeł ewentualnych zagrożeń dla jakości uzyskiwanych wyników.
Laboratorium COBICO uczestniczy między innymi w następujących porównaniach międzylaboratoryjnych z zakresu:

 • oznaczania migracji globalnej - organizowanych przez Państwowy Zakład Higieny, FAPAS i ofiTechnologie&Innovation GmbH,
 • oznaczania migracji specyficznej - organizowanych przez FAPAS i LGC Standards,
 • oznaczania wskaźnika szybkości płynięcia tworzyw termoplastycznych
 • -organizowanych przez ofiTechnologie&Innovation GmbH i Instytutu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Metalchem,
 • oznaczania pH - organizowanych przez Centrum Badań Ekologicznych PAN
 • i Stowarzyszenie RefMat,
 • mikrobiologii wody - organizowanych przez Gdańską Fundację Wody,
 • badań przyczepności powłok lakierowych metodą siatki nacięć
 • i odporności chemicznej powłok lakierowych - organizowanych przez Instytutu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Metalchem,
 • pomiarów parametrów fizycznych i wytrzymałościowych puszek na napoje i zamknięć koronowych - organizowanych przez COBICO Sp. z o.o.,
 • oznaczania twardości blachy w skali Rockwella - organizowanych przez Newage Testing Instruments, Inc.