Informujemy, że stale poszukujemy studentów do odbywania bezpłatnych praktyk studenckich.
Zapraszamy uczelnie wyższe do współpracy w ramach praktyk studenckich.

 

Biuro Certyfikacji COBICO poszukuje kandydatów na stanowiska:


 

Inspektor rolnictwa ekologicznego

Wymagania:

 • wykształcenie co najmniej średnie rolnicze lub techniczne związane z rolnictwem i/lub gospodarką żywnościową
 • co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy w rolnictwie i/lub gospodarce żywnościowej
 • wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego (uprawnienia inspektora rolnictwa ekologicznego)
 • dyspozycyjność, gotowość do pracy w terenie, bezkonfliktowość, komunikatywność, systematyczność i dotrzymywanie terminów

Preferujemy osoby posiadające:

 • kursy i szkolenia z zakresu rolnictwa ekologicznego i/lub gospodarki żywnościowej
 • własny samochód
 • własną działalność gospodarczą

Na ofercie prosimy umieścić klauzulę: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie do celów rekrutacji teraz i w przyszłości, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883)".


 

Inspektor integrowanej produkcji roślin

Wymagania:

 • kwalifikacje, w tym wykształcenie, wymagane od osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin, określone w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. poz. 554), z uwzględnieniem § 6 ust. 2 i § 13 tego rozporządzenia
 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z uprawą lub ochroną roślin lub co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej związanej z uprawą lub ochroną roślin, lub co najmniej roczne doświadczenie w pracy związanej z uprawą lub ochroną roślin w gospodarstwie rolnym
 • dyspozycyjność, gotowość do pracy w terenie, bezkonfliktowość, komunikatywność, systematyczność i dotrzymywanie terminów

 
Preferujemy osoby posiadające:

 • kursy i szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin
 • własny samochód
 • własną działalność gospodarczą

 
Na ofercie prosimy umieścić klauzulę: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie do celów rekrutacji teraz i w przyszłości, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883)".


 

Oferujemy zatrudnienie na zasadach umowy zlecenia i wynagrodzenie prowizyjne uzależnione od ilości prawidłowo wykonanych kontroli.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres cobico@cobico.pl.
Kontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

COBICO Sp. z o.o. zapewnia ochronę uzyskanych informacji oraz pełną dyskrecję.