Tytuł projektu: Opracowanie receptury nowego produktu firmy COBICO wraz z optymalnym opakowaniem.

Cel projektu: Celem projektu jest zainicjowanie kontaktów, nawiązanie współpracy z sektorem naukowo-badawczym.

Planowane efekty: Opracowanie poprzez badania przemysłowe, eksperymentalne i rozwojowe nowego produktu tj.: receptury nowego produktu firmy COBICO wraz z optymalnym opakowaniem.

Wartość projektu:  123 000,00 zł; wkład funduszy europejskich:  90 000,00 zł.

Beneficjent: COBICO Sp. z o.o.

www.mapadotacji.gov.pl