Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony własności intelektualnej na wyniki B+R firmy COBICO Sp z o.o. (2017)

Cel projektu: Dywersyfikacja oferty przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowych produktów oraz zgłoszenia patentowe na nowy środek spożywczy w EPO i krajowym UP. Wdrożenie na rynek krajowy nowego innowacyjnego środka spożywczego (napoju) specjalnego przeznaczenia żywieniowego (żywność funkcjonalna), opartego o nową recepturę wraz z optymalnym opakowaniem.

Planowane efekty: Uzyskanie ochrony własności intelektualnej na nowy produkt na podstawie wyników badań B+R realizowanych w ramach poddziałania Bon na innowacje.

Wartość projektu:  28 905,00 zł; wkład funduszy europejskich:  19 800,00 zł.

Beneficjent: COBICO Sp. z o.o.

www.mapadotacji.gov.pl

Tytuł projektu: Opracowanie receptury nowego produktu firmy COBICO wraz z optymalnym opakowaniem. (2016)

Cel projektu: Celem projektu jest zainicjowanie kontaktów, nawiązanie współpracy z sektorem naukowo-badawczym.

Planowane efekty: Opracowanie poprzez badania przemysłowe, eksperymentalne i rozwojowe nowego produktu tj.: receptury nowego produktu firmy COBICO wraz z optymalnym opakowaniem.

Wartość projektu:  123 000,00 zł; wkład funduszy europejskich:  90 000,00 zł.

Beneficjent: COBICO Sp. z o.o.

www.mapadotacji.gov.pl