Akredytacja naszego Laboratorium Badawczego nr AB086 poświadcza, że posiadamy ponad 18-letnie doświadczenie w badaniach, w tym w szczególności opakowalnictwie a na jej podstawie mamy możliwość realizacji projektów badawczych.

Współpracujemy z Uniwersytetem Ekomonicznym w Krakowie, Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie oraz Akademią Górniczo-Hutniczą. 

Oferujemy również wsparcie przy opracowywaniu planu określonego badania analitycznego oraz ocenie metody. Zapewniamy także przegląd oznakowania i doradztwo prawne. Posiadamy zespół gotowy udzielić porad dotyczących konkretnego zagadnienia. Realizujemy projekty związane z innowacjami w opakowalnictwie i branżach pokrewnych takich jak kosmetyki, przemysł spożywczy oraz powiązanych z branżą motoryzacyjną.

Jesteśmy otwarci na każdy nietypowy pomysł, inne branże w tym na produkty przemysłowe, artykuły spożywcze i kosmetyczne.

Zapraszamy do współpracy.