ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO NR AB 086
wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
ul.Szczotkarska 42   01-382 Warszawa

CERTYFIKAT AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO NR AB 086
wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, potwierdzający, że Laboratorium COBICO Sp. z o.o. spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005