ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO NR AB 086
wydany przez
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
ul.Szczotkarska 42   01-382 Warszawa
 
Wydanie nr 10 z dnia 29.01. 2015r.

CERTYFIKAT AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO NR AB 086
wydany przez
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI,

potwierdzający, że Laboratorium COBICO Sp. z o.o. spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005