Kiwa COBICO świadczy akredytowane usługi certyfikacji w zakresie:

 •      rolnictwa ekologicznego – przetwórstwa produktów ekologicznych oraz produkcji pasz i drożdży, ekologicznej produkcji rolnej, zbioru ze stanu naturalnego, wprowadzania na rynek produktów ekologicznych, w tym importowanych z krajów trzecich oraz produktów zawierających mniej niż 95% składników ekologicznych
 •      produktów tradycyjnych i regionalnych ChNP, ChOG, GTS
 •      systemu gwarantowanej jakości żywności QAFP
 •      ​integrowanej produkcji roślin IPR
 •      w systemie wołowiny wysokiej jakości QMP
 •      produkowanego typu wyrobów lub partii wyrobów
 •      opakowań i odpadów opakowaniowych

Oraz dodatkowo, poza zakresem akredytacji certyfikujemy:

 •      w programie "Jakość Tradycja"
 •      w systemie „ESTA”
 •      w systemie wysokiej jakości wieprzowiny PQS

Posiadamy akredytację numer AC 080 jako jednostka certyfikująca wyroby od 16 listopada 2001 r. upoważniającą do prowadzenia certyfikacji w zakresie akredytacji.
 
Posiadamy stosowne upoważnienia w w/w zakresach:

 • MRiRW - rolnictwa ekologicznego (numer identyfikacyjny PL-EKO-03),
 • MRiRW - produktów regionalnych i tradycyjnych (numer identyfikacyjny OZ/jc-03/2007/PL),
 • MWIORIN - integrowanej produkcji roślin
 • oraz upoważnienia na prywatne systemy jakości ( "JAKOŚĆ TRADYCJA" | "PQS" | "QMP" | "QAFP" ) wydane przez właścicieli tych systemów.