Na podstawie posiadanej akredytacji i upoważnień Biuro Certyfikacji COBICO świadczy usługi certyfikacji w zakresie:

 •      produktów rolnictwa ekologicznego,
 •      produktów tradycyjnych i regionalnych ChNP, ChOG, GTS ,
 •      systemu gwarantowanej jakości żywności QAFP,
 •      ​integrowanej produkcji roślin.

Dodatkowo, poza zakresem akredytacji BC COBICO prowadzi certyfikację m.in.:

 •      w programie "Jakość Tradycja",
 •      w systemie „ESTA”,
 •      w systemie wysokiej jakości wieprzowiny PQS,
 •      na zgodność z Polską Normą,
 •      produkowanego typu wyrobów lub partii wyrobów,
 •      opakowań i odpadów opakowaniowych.

Podstawą działalności Biura Certyfikacji COBICO jest posiadanie akredytacji oraz upoważnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do przeprowadzania kontroli, wydawania i cofania certyfikatów zgodności.
 
Biuro Certyfikacji COBICO posiada akredytację numer AC 080 jako jednostka certyfikująca wyroby od 16 listopada 2001 r. upoważniającą do prowadzenia certyfikacji w zakresie akredytacji.
 
Biuro Certyfikacji COBICO posiada upoważnienia MRiRW w zakresie:

 • rolnictwa ekologicznego (numer identyfikacyjny PL-EKO-03),
 • produktów regionalnych i tradycyjnych (numer identyfikacyjny OZ/jc-03/2007/PL),
 • integrowanej produkcji roślin.