Biuro Certyfikacji Kiwa COBICO świadczy usługę certyfikacji w zakresie zgodności z wymaganiami systemu PQS. System Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System) został uznany jako krajowy system jakości żywności Przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją z dnia 11 grudnia 2009 roku.
 
 
System PQS został opracowany przez Polski Związek Hodowców Trzody Chlewnej "POLSUS" oraz Związek "Polskie Mięso" w celu możliwości wytwarzania wysokiej jakości mięsa wieprzowego. System bazuje przede wszystkim na wykorzystaniu odpowiednich ras świń określonych zasadach żywienia. Obejmuje etap produkcji pierwotnej, czyli hodowlę i chów oraz obrót przedubojowy wraz z przetwórstwem. Opracowane dla Systemu PQS standardy postępowania na każdym z tych etapów wpływają na końcową jakość produktu i gwarantują uzyskanie mięsa wieprzowego o szczególnej, wysokiej jakości.
Mięso wyprodukowane w Systemie PQS charakteryzuje się szeregiem korzystnych parametrów, które zwiększają jego trwałość, przydatność kulinarną i przetwórczą oraz smakowitość i atrakcyjność dla konsumentów. Wieprzowina wyprodukowana w tym Systemie może stanowić bazę do produkcji innych wyrobów.
Należy podkreślić, że produkcja wieprzowiny w Systemie PQS odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie dobrostanu i zdrowia zwierząt oraz ludzi, jak również z poszanowaniem ochrony środowiska naturalnego.
System jest dobrowolny i otwarty, tzn. może do niego przystąpić każdy uczestnik łańcucha produkcyjnego, który dobrowolnie zdecyduje się na przestrzeganie dodatkowych wymogów, określonych dla każdego etapu produkcji.
Dzięki opracowanemu sposobowi identyfikacji zwierząt i półtusz, System gwarantuje pełną identyfikowalność uzyskanego produktu i daje możliwość prześledzenia ścieżki pochodzenia mięsa: od partii mięsa do stada, z którego to mięso pochodzi.
System gwarantuje wiarygodność, zarówno w zakresie wysokiej jakości produktu, jak i jego identyfikowalności, które zostają potwierdzone w czasie kontroli prowadzonej przez niezależną jednostkę certyfikującą. Po spełnieniu wymogów Systemu, hodowcy i producenci oraz zakłady mięsne otrzymują certyfikat, potwierdzający zgodność produkcji z Kryteriami Technicznymi i mogą posługiwać się charakterystycznym logo Systemu (wspólny znak towarowy gwarancyjny). Logo Systemu daje pewność, że wszystkie produkty nim oznaczone spełniły surowe kryteria jakości, co umożliwia konsumentowi dokonanie właściwego wyboru.
System PQS stawia na ścisłą współpracę hodowców, producentów trzody chlewnej i przetwórców. Współpraca ww. podmiotów sprzyja zwiększeniu ich siły ekonomicznej a dostosowanie profilu produkcji do potrzeb konsumentów jest korzystne zarówno dla hodowców, jak i przetwórców.

Otwartość Systemu. Do systemu mogą przystąpić wszyscy rolnicy, producenci rolni oraz przetwórcy, członkowie Związków "POLSUS" i "Polskie Mięso" i nie należący do nich. Jedynym kryterium przyjęcia do systemu produktu jest jego jakość. Właściciel znaku nie może odmówić, bez ważnych powodów, prawa używania znaku przedsiębiorcom, którzy spełniają kryteria określone w regulaminie i posiadają certyfikat zgodności ze specyfikacją. Uczestnictwo w systemie potwierdzania jakości żywności jest całkowicie dobrowolne.

Certyfikacja. Wszyscy zainteresowani certyfikacją na zgodność z Kryteriami Technicznymi winni zapoznać się z programem certyfikacji (do pobrania poniżej), w którym opisano szczegółowo jak przebiega procedura certyfikacji, w tym kontroli.