ESTA (Europejska Gwarancja Jakości Zaprawiania Nasion - European Seed Treatment Assurance) jest dobrowolnym systemem certyfikacji obejmującym wszystkie etapy zaprawiania, który gwarantuje ostatecznemu odbiorcy materiału siewnego najwyższą jakość procesu zaprawiania (od przyjęcia surowca do wydania zaprawionego materiału).

System ESTA jest gwarancją, iż proces zaprawiania został wykonany przez osoby przeszkolone, zgodnie z obowiązującymi standardami UE zarówno w kwestii bezpieczeństwa, jak również technologii zaprawiania. Ziarna zaprawiane są w precyzyjny sposób jak najmniejszą ilością środków ochrony roślin, co minimalizuje wpływ działalności rolnej na środowisko przy jednoczesnym utrzymaniu maksymalnej skuteczności danego środka.

Nasiona przeznaczone do zaprawiania powinny spełniać określone wymagania dotyczące poziomu wilgotności i czystości (poziom pyłu, obecność pokruszonych/uszkodzonych nasion oraz obecność innego materiału, takiego jak: plewy, inne nasiona, sklerota czy materiał inertny).
 
WARTOŚCI REFERENCYJNE DLA POZOSTAŁOŚCI PYŁÓW

Standard ESTA jest wspierany przez członków ESA (European Seed Association) oraz przemysł agrochemiczny.
System ESTA zapewnia zrównoważoną produkcję żywności, włókien oraz pasz poprzez kontrolę zaprawiania nasion, a tym samym jest gwarancją bezpieczeństwa plonów.
Polska Izba Nasienna we współpracy z ESA wprowadziła system w Polsce zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej  dotyczącymi zmniejszenia zagrożenia dla zdrowia pszczół jak również nieprofesjonalnego zaprawiania nasion.
 
Korzyści 
Firmy certyfikowane na zgodność z systemem ESTA podnoszą swoją wiarygodność odnośnie jakości materiału siewnego oraz ograniczają negatywny wpływ środków chemicznych na środowisko.
Wymagania systemu ESTA oraz szczegółowe informacje można znaleźć na stronie esta.euroseeds.eu oraz pin.org.pl.

Stały i częsty monitoring procesów zaprawiania poprzez badanie Heubacha wynikający z wymagań normy ESTA, poza oczywistymi korzyściami wynikającymi ze spełnienia wymagań normy ESTA może przynieść dodatkowo wymierne korzyści finansowe -> redukcja zużycia zapraw i stała kontrola ich zużycia.

Firmy zainteresowane uzyskaniem certyfikatu w systemie ESTA oraz oznaczaniem swoich produktów logotypem ESTA mogą zgłaszać się do Kiwa COBICO.