Rzetelność
Sprawna i rzetelna obsługa klientów sprawia, że czas realizacji usług ograniczony jest do niezbędnego minimum.
 
Profesjonalizm
Doświadczenie i profesjonalizm kadry, bezpieczne procedury i stabilne podstawy ekonomiczne tworzą bazę działalności COBICO.
 
Partnerstwo
Każdy Klient COBICO jest traktowany jako równorzędny partner, któremu proponujemy najdogodniejsze dla niego warunki obsługi.
 
Bezpieczeństwo
Podstawą działalności COBICO jest System Bezpieczeństwa Informacji i Danych zapewniający pełną poufność i bezpieczeństwo powierzanych nam przez Klientów danych.
 
Wrażliwość
Wspieramy rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy fundacji L'ARCHE dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

 

Firma COBICO w ramach posiadanego Laboratorium kontynuuje działalność pionu badawczego POB OPAKOMET, którego tradycje sięgają lat 60-tych XX wieku. Sam pion badawczy wyodrębniony został w 1996 roku, kiedy to utworzone zostało LABORATORIUM CENTRALNE, które równocześnie z oficjalnym uruchomieniem skupiło całość prac badawczo-rozwojowych krajowego sektora opakowań metalowych i uzyskało akredytację na prowadzone badania.

W 2001 roku LABORATORIUM CENTRALNE zmieniło formę prawną i prowadzi działalność w ramach nowopowstałej Spółki. Początkowo Spółka działa pod nazwą Ośrodek Badań i Certyfikacji Opakowań Sp. z o.o., aby po kilku transformacjach nazwy Spółka przyjęła ostateczną nazwę COBICO Sp. z o.o., co historycznie jest skrótem od Centralny Ośrodek Badań i Certyfikacji Opakowań.

Również w roku 2001 powstało – już w ramach COBICO – Biuro Certyfikacji , które początkowo zajmowało się tylko certyfikacją opakowań metalowych i w tym samym roku uzyskało akredytację PCA.

Kolejne lata przyniosły poszerzenia zakresu działalności o rolnictwo ekologiczne, opakowania i odpady opakowaniowe, produkty regionalne i tradycyjne, PQS, "Jakość Tradycja",  QAFP , integrowaną produkcję roślin, System ESTA oraz QMP.

W listopadzie 2021 roku COBICO dołączyło do grupy KIWA, która należy do grona 20 liderów światowego rynku badań, inspekcji i certyfikacji (Testing, Inspection and Certification, TIC).