Rzetelność
Sprawna i rzetelna obsługa klientów sprawia, że czas realizacji usług ograniczony jest do niezbędnego minimum.
 
Profesjonalizm
Doświadczenie i profesjonalizm kadry, bezpieczne procedury i stabilne podstawy ekonomiczne tworzą bazę naszej działalności.
 
Partnerstwo
Każdy Klient jest traktowany jako równorzędny partner, któremu proponujemy najdogodniejsze dla niego warunki obsługi.
 
Bezpieczeństwo
Podstawą działalności jest System Bezpieczeństwa Informacji i Danych zapewniający pełną poufność i bezpieczeństwo powierzanych nam przez Klientów danych.
 
Wrażliwość
Wspieramy rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy fundacji L'ARCHE dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

 

Firma Kiwa COBICO w ramach posiadanego Laboratorium kontynuuje działalność pionu badawczego POB OPAKOMET, którego tradycje sięgają lat 60-tych XX wieku. Sam pion badawczy wyodrębniony został w 1996 roku, kiedy to utworzone zostało LABORATORIUM CENTRALNE, które równocześnie z oficjalnym uruchomieniem skupiło całość prac badawczo-rozwojowych krajowego sektora opakowań metalowych i uzyskało akredytację na prowadzone badania.

W 2001 roku LABORATORIUM CENTRALNE zmieniło formę prawną i prowadzi działalność w ramach nowopowstałej Spółki. Początkowo Spółka działa pod nazwą Ośrodek Badań i Certyfikacji Opakowań Sp. z o.o., aby po kilku transformacjach nazwy Spółka przyjęła ostateczną nazwę COBICO Sp. z o.o., co historycznie jest skrótem od Centralny Ośrodek Badań i Certyfikacji Opakowań.

Również w roku 2001 powstało – już w ramach COBICO – Biuro Certyfikacji , które początkowo zajmowało się tylko certyfikacją opakowań metalowych i w tym samym roku uzyskało akredytację PCA.

Kolejne lata przyniosły poszerzenia zakresu działalności o rolnictwo ekologiczne, opakowania i odpady opakowaniowe, produkty regionalne i tradycyjne, PQS, "Jakość Tradycja",  QAFP , integrowaną produkcję roślin, System ESTA oraz QMP.

W listopadzie 2021 roku COBICO dołączyło do Grupy Kiwa, która należy do grona 20 liderów światowego rynku badań, inspekcji i certyfikacji (Testing, Inspection and Certification, TIC). 

W grudniu 2023 roku zmianie uległa nazwa spółki na Kiwa COBICO.