SYSTEM GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI QAFP
(Quality Assurance for Food Products)Kiwa COBICO świadczy usługę certyfikacji w Systemie Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP, który 11 grudnia 2009 r. decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, został uznany za krajowy system jakości żywności.

System QAFP zwraca szczególną uwagę na dobrostan zwierząt, ochronę środowiska, zdrowie konsumentów i jakość mięsa
 
 
System kładzie szczególny nacisk na zagadnienia: zabezpieczenia produkcji wysokiej jakości żywca poprzez stałą opiekę weterynaryjną, przestrzegania zasad dobrostanu zwierząt, utrzymywania w procesie produkcji wysokiej higieny pracy ludzi i urządzeń technicznych. Daje pewność, że wyroby oznakowane etykietą QAFP są dobrej jakości i bezpieczne zdrowotnie. Spełnienie kryteriów systemu QAFP potwierdza zachowanie jakości i bezpieczeństwa w każdym z ogniw łańcucha żywnościowego.

Każdy segment łańcucha produkcji musi spełnić wszystkie oczekiwania jakościowe związane z bezpieczeństwem zdrowotnym konsumentów i wysoką jakością kulinarną mięsa.

W ramach systemu QAFP certyfikujemy na zgodność z następującymi zakresami:

- Zeszyt branżowy - TUSZE, ELEMENTY I MIĘSO Z KURCZAKA I INDYKA - zakres akredytowany/uznany przez MRiRW

- Zeszyt branżowy -  Kulinarne mięso wieprzowe - wymagania produkcyjne i jakościowe -  zakres akredytowany/uznany przez MRiRW

- Zeszyt branżowy -  Wędliny - wymagania produkcyjne i jakościowe  -  zakres akredytowany/uznany przez MRiRW

- Zeszyt branżowy - KONSERWY Wymagania produkcyjne i jakościowe - zakres nieakredytowany

- Zeszyt branżowy - WYROBY MIĘSNE NA GRILLA LUB DO PIECZENIA- zakres nieakredytowany

 

Identyfikowalność na każdym etapie produkcji

Szczegółowy opis systemu oraz jego ogólne wymagania zawarte są w zbiorczym dokumencie zatytułowanym „Wymagania systemowe” (do pobrania poniżej), który określa zasady przynależności do systemu, pozwalające na zachowanie zasad identyfikacji i identyfikowalności na każdym etapie. Wymagania każdej z grup produktów opisano w Zeszytach branżowych (do pobrania poniżej).

QAFP jest systemem otwartym, tzn. może do niego przystąpić każdy uczestnik, który dobrowolnie zdecyduje się na przestrzeganie norm określonych w zeszytach branżowych, dla każdego etapu łańcucha (hodowca- producent-dystrybutor). Wymaganiami są objęte etapy produkcji począwszy od hodowli, żywienia zwierząt i warunków ich chowu, poprzez ubój, rozbiór, przetwórstwo, transport, konfekcjonowanie i pakowanie, skończywszy na magazynowaniu i sprzedaży.

Uznanie. Zgodnie z założeniami Systemu Kiwa COBICO jako niezależna, posiadająca udokumentowane kompetencje, jednostka certyfikująca, wskazana i upoważniona przez Administratora Systemu (umowa z dnia 20 marca 2012 roku) - Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI) może potwierdzać stosowanie zasad w Systemie Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP.

Certyfikacja. Wszyscy zainteresowani certyfikacją winni zapoznać się z zeszytami branżowymi, w których szczegółowo opisano wytyczne do spełnienia w procesie certyfikacji.

Dokumenty zgłoszeniowe - znajdują się w poniżej
Szczegółowy tryb postępowania w prowadzonym procesie certyfikacji zamieszczony jest w programie certyfikacji, a wysokość opłat reguluje cennik (do pobrania poniżej)