System Quality Meat Program (QMP)

Biuro Certyfikacji COBICO świadczy usługę certyfikacji w Systemie Quality Meat Program QMP, który w  2008 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uznało za oficjalny krajowy system jakości mięsa wołowego.

System QMP zwraca szczególną uwagę na dobrostan zwierząt, ochronę środowiska oraz wspieranie produkcji bezpiecznej i dobrej wołowiny kulinarnej.

Standardy Systemu QMP dotyczą całego procesu produkcji mięsa wołowego, począwszy od hodowli do otrzymania gotowego produktu dla klienta. System zwraca szczególną uwagę na dobór ras bydła na najlepsze mięso oraz staranny proces pakowania i znakowania. Dzięki zachowaniu i przestrzeganiu założonych zasad, wołowina z certyfikatem QMP dostarczana dla klienta charakteryzuje się kruchością, soczystością, powtarzalną smakowitością niezależnie od regionu, z którego pochodzi.

Przystąpienie do QMP będącego systemem mięsa wołowego gwarantowanej wysokiej jakości jest dobrowolne. System skierowany jest dla producentów bydła mięsnego, wytwórców pasz, przewoźników żywca, przetwórców mięsa, a jego uczestnicy poddają się kontroli niezależnej jednostki certyfikującej.

Identyfikowalność na każdym etapie produkcji

Wszyscy uczestnicy Systemu QMP (hodowca, przetwórca, producenci pasz i firmy transportowe) zobowiązani są do przestrzegania zasad opisanych w wymaganiach systemowych.

Uznanie. Zgodnie z założeniami Systemu BC COBICO jako niezależna, posiadająca udokumentowane kompetencje, jednostka certyfikująca, wskazana i upoważniona przez Administratora Systemu PZPBM Polskie Zrzeszenie producentów Bydła Mięsnego do potwierdzania stosowania zasad w Systemie QMP.

Certyfikacja. Wszyscy zainteresowani certyfikacją powinni znać wymagania systemu, w których szczegółowo opisano wytyczne do spełnienia w procesie certyfikacji.

Dokumenty zgłoszeniowe - Szczegółowy tryb postępowania w prowadzonych procesach certyfikacji opisany jest w poniżej zamieszczonych dokumentach.