Aktualności

ZMIANA WYMAGAŃ W SYSTEMIE QMP

Plan przejścia w udzielonych klientom certyfikacjach, z certyfikacji w odniesieniu do wymagań standardów QMP z wydania VI do wydania VII w programie QMP.

Zmiany wymagań w systemie QAFP

Plan przejścia w udzielonych klientom certyfikacjach, z certyfikacji w odniesieniu do wymagań wydania V do certyfikacji w odniesieniu do wymagań wydania VI programu QAFP.

AKTUALIZACJA CENNIKÓW BIURA CERTYFIKACJI

Informujemy, że zaktualizowaliśmy cenniki usług Biura Certyfikacji.

Co nas wyróżnia