W związku m.in. ze zmianą numeru konta infromujemy , że zaktualizowaliśmy cenniki usług świadczonych przez BC COBICO.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami. Aktualne cenniki są zamieszczone w poszczególnych działach Biura Certyfikacji.