Od 19.02.2018 roku nabór na MODERNIZACJĘ

Informujemy, że od dzisiaj tj 19.02.2018 do 20.03.2018 roku ARiMR przyjmuje wnioski na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015, poz. 1371 z późn. zm.)

Aktualizacja cenników

Informujemy o aktualizacji cenników...

Akredytacja QMP

Informujemy, że uzyskaliśmy akredytację w programie QMP.

Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości

Informujemy, żę w październiku 2017 roku kolejny nabór wniosków w ramach poddziałania ‘Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”.

OPERACJA „Z pola do garnka – udział rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw”

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

Informujemy o szkoleniu w ramach operacji „Z pola do garnka – udział rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw” w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich realizowanej przez Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie.

ZMIANY W SYSTEMIE PQS

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów nastąpiły zmiany w Systemie PQS.

Zapraszamy do zapoznania ze szczegółami.

ZMIANY W DOKUMENTACH SYSTEMOWYCH

Informujemy, że nastąpiły zmiany w programach certyfikacji oraz cennikach dotyczących ekologicznej produkcji rolnej, pszczelarstwa, zbioru ze stanu naturalnego oraz integrowanej produkcji roślin.

 

ZMIANY W DOKUMENTACJI SYSTEMOWEJ

Informujemy, że nastąpiły zmiany w programach certyfikacji oraz cennikach dotyczących ekologicznej produkcji rolnej, pszczelarstwa, zbioru ze stanu naturalnego oraz integrowanej produkcji roślin.

Certyfikacja Wołowiny QMP

BC COBICO certyfikuje wołowinę wysokiej jakości w systemie QMP.

Zapraszamy do zapoznania się z wymaganiami a wszystkich zainteresowanych do aplikowania.

Informacja o zmianie cennika certyfikacji w systemie QAFP

Z dniem 01 maja 2017 roku zmianie uległ cennik w systemie certyfikacji QAFP.

Szczegóły w zakładce programu.

ZMIANY W DOKUMENTACJI SYSTEMOWEJ

Informujemy, że wprowadziliśmy zmiany do Programu Certyfikacji dla Przetwórstwa Ekologicznego.

WYNIKI KONKURSU

Informujemy, że w dniu 13.03.2017 roku dokonano wyboru oferty w ramach bonu na doradztwo.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

COBICO Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w zakresie zakupu specjalistycznych usług doradczych o charakterze prorozwojowym tj.: wydatków związanych z uzyskaniem ochrony własności intelektualnej w związku z przygotowywaniem zgłoszenia lub postępowania w tym zakresie.

WYNIKI KONKURSU

Informujemy, że w dniu 28.02.2017 roku dokonano wyboru oferty w ramach bonu na doradztwo.

ZAPYTANIE OFERTOWE

COBICO Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w zakresie zakupu specjalistycznych usług doradczych o charakterze prorozwojowym tj.: wydatków związanych z uzyskaniem ochrony własności intelektualnej w związku z przygotowywaniem zgłoszenia lub postępowania w tym zakresie.

INFORMACJA O ZMIANIE CENNIKÓW CERTYFIKACJI

Z dniem 01 lutego 2017 roku zmianie uległy cenniki w poszczególnych programach certyfikacji

Zalecenia dla hodowców drobiu

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem ws. ptasiej grypy

Zasady postępowania w przypadku odwołań i reklamacji

Biuro Certyfikacji COBICO informuje o aktualizacji zasad postępowania w przypadku odwołań i reklamacji.

Zasady postępowania w przypadku odwołań i reklamacji

Biuro Certyfikacji COBICO informuje o aktualizacji zasad postępowania w przypadku odwołań i reklamacji.
 

Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości - ponowny nabór

BC COBICO informuje, że ARR ogłasza ponowny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”. 

ZAPYTANIE OFERTOWE

COBICO Sp z o.o. zaprasza do składania ofert na opracowanie receptury nowego produktu firmy COBICO wraz z optymalnym opakowaniem. 

Termin składania ofert upływa w dniu 21.06.2016r. włącznie.