WSPARCIE NA PRZYSTĘPOWANIE DO SYSTEMÓW JAKOŚCI - NABÓR VII

Informujemy, że 31 maja 2021 roku rusza kolejny nabór wniosków w ramach poddziałania 3.1 "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”.

NOWE PRZEPISY WS. PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ

Nowe przepisy prawne, które wejdą w życie w 2022 r.

ZMIANA PROGRAMU CERTYFIKACJI PC-08

Informujemy, że nastąpiły zmiany w Programie Certyfikacji PC-08 dla Integrowanej Produkcji Rolnej

Harmonogram naboru wniosków do PROW na 2021

Planowane terminy nabory wniosków w ramach PROW 2014–2020 w 2021 r. dla rolników...

Zmiany w cennikach BC COBICO

Zmiany obowiązują od 01 lutego 2021 roku...

Wielka Brytania - import i eksport produktów ekologicznych

Od 1 stycznia 2021 r. przepływ produktów ekologicznych między Unią Europejską a Wielką Brytanią objęty jest nowymi zasadami handlu w zakresie importu i eksportu w rolnictwie ekologicznym.

Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości - Nabór VI

Informujemy, że 30 października 2020 roku rusza kolejny nabór wniosków w ramach poddziałania 3.1 "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”.

Aktualizacja standardów QMP

Informujemy, że od dnia 01 września 2020 roku obowiązywać będą zaktualizowane wymagania QMP.

Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania ze szczegółami

NOWA CERTYFIKACJA w systemie QAFP

Zeszyt branżowy WYROBY MIĘSNE NA GRILLA LUB DO PIECZENIA  - zakres nieakredytowany

Przedłużenie terminu składania wniosków w ramach PROW

Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o przedłużeniu do 15 czerwca 2020 r. terminu składania wniosków w ramach PROW (m. in. działania Rolnictwo ekologiczne)

Aktualizacja metodyk IPR

W dniu 19 lutego 2020 na stronie piorin.gov.pl opublikowano 33 zaktualizowane metodyki IPR. 

Aktualizacja cenników Biura Certyfikacji

Zmiany obowiązują od 01 lutego 2020 roku...

Aktualizacja standardów QAFP

W związku z aktualizacją standardów systemu QAFP zapraszamy do zapoznania się Planem Przejścia na nowe 5 wydanie...

Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości

Informujemy, że we wrześniu 2019 roku rusza kolejny nabór wniosków w ramach poddziałania 3.1 "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”.

Termin aplikowania został przedłużony do 22 listopada.

Ogólnopolski program: Regeneracja środowiskowa gleb poprzez ich wapnowanie

Właściciele gruntów rolnych mogą skorzystać ze wsparcia na regenerację zakwaszonych gleb

ZMIANA PROGRAMU CERTYFIKACJI PC-02

Informujemy, że nastąpiły zmiany w Programie Certyfikacji PC-02

Zgłoszenia w systemie Integrowanej Produkcji Rolnej

Informujemy, o nowym ustawowym terminie zgłoszeń obowiązującym od roku 2019.

Aktualizacja cenników

Informujemy o aktualizacji cenników certyfikacji ....

Zmiana zakresu certyfikacji

Informujemy, że ulega zmianie zakres akredytacji BC COBICO. Od dnia 05 lipca 2018 roku nie przyjmujemy wniosków o certyfikację pszczelarstwa ekologicznego.

Aktualizacja cenników

Informujemy, że zmianie uległy cenniki usług dla ekologicznych gospodarstw rolnych, zbioru ze stanu naturalnego oraz przetwórstwa ekologicznego.

Od 19.02.2018 roku nabór na MODERNIZACJĘ

Informujemy, że od dzisiaj tj 19.02.2018 do 20.03.2018 roku ARiMR przyjmuje wnioski na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015, poz. 1371 z późn. zm.)

Aktualizacja cenników

Informujemy o aktualizacji cenników...

Akredytacja QMP

Informujemy, że uzyskaliśmy akredytację w programie QMP.

Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości

Informujemy, żę w październiku 2017 roku kolejny nabór wniosków w ramach poddziałania ‘Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”.

OPERACJA „Z pola do garnka – udział rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw”

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

Informujemy o szkoleniu w ramach operacji „Z pola do garnka – udział rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw” w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich realizowanej przez Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie.

ZMIANY W SYSTEMIE PQS

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów nastąpiły zmiany w Systemie PQS.

Zapraszamy do zapoznania ze szczegółami.

ZMIANY W DOKUMENTACJI SYSTEMOWEJ

Informujemy, że nastąpiły zmiany w programach certyfikacji oraz cennikach dotyczących ekologicznej produkcji rolnej, pszczelarstwa, zbioru ze stanu naturalnego oraz integrowanej produkcji roślin.

ZMIANY W DOKUMENTACH SYSTEMOWYCH

Informujemy, że nastąpiły zmiany w programach certyfikacji oraz cennikach dotyczących ekologicznej produkcji rolnej, pszczelarstwa, zbioru ze stanu naturalnego oraz integrowanej produkcji roślin.

 

Certyfikacja Wołowiny QMP

BC COBICO certyfikuje wołowinę wysokiej jakości w systemie QMP.

Zapraszamy do zapoznania się z wymaganiami a wszystkich zainteresowanych do aplikowania.

Informacja o zmianie cennika certyfikacji w systemie QAFP

Z dniem 01 maja 2017 roku zmianie uległ cennik w systemie certyfikacji QAFP.

Szczegóły w zakładce programu.

ZMIANY W DOKUMENTACJI SYSTEMOWEJ

Informujemy, że wprowadziliśmy zmiany do Programu Certyfikacji dla Przetwórstwa Ekologicznego.

WYNIKI KONKURSU

Informujemy, że w dniu 13.03.2017 roku dokonano wyboru oferty w ramach bonu na doradztwo.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

COBICO Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w zakresie zakupu specjalistycznych usług doradczych o charakterze prorozwojowym tj.: wydatków związanych z uzyskaniem ochrony własności intelektualnej w związku z przygotowywaniem zgłoszenia lub postępowania w tym zakresie.

WYNIKI KONKURSU

Informujemy, że w dniu 28.02.2017 roku dokonano wyboru oferty w ramach bonu na doradztwo.

ZAPYTANIE OFERTOWE

COBICO Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w zakresie zakupu specjalistycznych usług doradczych o charakterze prorozwojowym tj.: wydatków związanych z uzyskaniem ochrony własności intelektualnej w związku z przygotowywaniem zgłoszenia lub postępowania w tym zakresie.

INFORMACJA O ZMIANIE CENNIKÓW CERTYFIKACJI

Z dniem 01 lutego 2017 roku zmianie uległy cenniki w poszczególnych programach certyfikacji

Zalecenia dla hodowców drobiu

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem ws. ptasiej grypy

Zasady postępowania w przypadku odwołań i reklamacji

Biuro Certyfikacji COBICO informuje o aktualizacji zasad postępowania w przypadku odwołań i reklamacji.

Zasady postępowania w przypadku odwołań i reklamacji

Biuro Certyfikacji COBICO informuje o aktualizacji zasad postępowania w przypadku odwołań i reklamacji.
 

Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości - ponowny nabór

BC COBICO informuje, że ARR ogłasza ponowny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”. 

ZAPYTANIE OFERTOWE

COBICO Sp z o.o. zaprasza do składania ofert na opracowanie receptury nowego produktu firmy COBICO wraz z optymalnym opakowaniem. 

Termin składania ofert upływa w dniu 21.06.2016r. włącznie.