ZMIANA NAZWY SPÓŁKI

W ramach integracji z Grupą Kiwa, spółka w dniu 13.12.2023 roku zmieniła nazwę na Kiwa COBICO. Pozostałe dane nie uległy zmianie.

ZMIANA WYMAGAŃ W SYSTEMIE QMP

Plan przejścia w udzielonych klientom certyfikacjach, z certyfikacji w odniesieniu do wymagań standardów QMP z wydania VI do wydania VII w programie QMP.

Zmiany wymagań w systemie QAFP

Plan przejścia w udzielonych klientom certyfikacjach, z certyfikacji w odniesieniu do wymagań wydania V do certyfikacji w odniesieniu do wymagań wydania VI programu QAFP.

AKTUALIZACJA CENNIKÓW BIURA CERTYFIKACJI

Informujemy, że zaktualizowaliśmy cenniki usług Biura Certyfikacji.

Aktualizacja programu certyfikacji ESTA

Z dniem 04.07.2023 roku obowiązuje zaktualizowana wersja programu certyfikacji ESTA.

Zachęcamy do zapoznania się z nowym dokumentem w zakładce BIURO CERTYFIKACJI/ESTA

Zmiana Programu Certyfikacji PC-04

W związku ze zmianami w przepisach zaktualizowaliśmy program certyfikacji dla produktów regionalnych i tradycyjnych

Zmiana Programu certyfikacji

Program certyfikacji PC-10 dla produkcji ekologicznej zmieniony....

Nowy wzór Notatnika IPR

Dokumentowanie działań związanych z integrowaną produkcją roślin od dnia 01.02.2023 r.  na nowym wzorze Notatnika IPR

Nowe metodyki dla IPR

Opublikowane zostały metodyki dla nowych gatunków roślin. Zainteresowanych szczegółami zachęcamy do kliknięcia "ZOBACZ WIĘCEJ"

Aktualizacja cenników Biura Certyfikacji

Informujemy, że zaktualizowaliśmy cenniki usług Biura Certyfikacji...

ZMIANY W SYSTEMIE QMP

Opublikowane zostało wydanie 6 programu certyfikacji "System Certyfikacji Quality Meat Program (QMP)", które będzie obowiązywać od dnia 01 lutego 2023 r.
Szczegóły po kliknięciu klawisza ZOBACZ WIĘCEJ poniżej
 

WEEKEND MAJOWY 2022

Informujemy, że w dniu 02 maja 2022 roku firma będzie zamknięta. Wszystkich zainteresowanych kontaktem prosimy o kontakt mailowy na który odpowiemy tak szybko jak to jest mozliwe.

Nowe stawki dopłat w Rolnictwie Ekologicznym

Od 01.01.2022 weszły w życie nowe przepisy, mające przynieść korzyści dla gospodarstw ekologicznych....

Zmiany w cennikach BC COBICO

W związku z wejściem w życie nowych przepisów o produkcji ekologicznej, zaktualizowaliśmy cenniki usług certyfikacyjnych...

Odstępstwa od zasad produkcji ekologicznej po 31 grudnia 2021

Do czasu wejścia w życie nowej, projektowanej obecnie ustawy o produkcji i rolnictwie ekologicznym, wydawanie decyzji dotyczących odstepstw przez WIJHARS nie będzie możliwie.

Stosowanie nowych przepisów w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych

W ślad za poprzednimi informacjami przypominamy, że nowe przepisy w sprawie produkcji ekologicznej zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2022 r.

WSPARCIE NA PRZYSTĘPOWANIE DO SYSTEMÓW JAKOŚCI - NABÓR VIII

Informujemy, że 29 listopada 2021 roku rusza kolejny nabór wniosków w ramach poddziałania 3.1 "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”.

JUBILEUSZOWA AKREDYTACJA

W dniu 16 listopada 2021 roku przypada 20 rocznica działalności Biura Certyfikacji.

Dziękujemy wszystkim naszym Klientom i Partnerom za okazane zaufanie i współpracę.

16 listopada 2001 roku Biuro Certyfikacji uzyskało pierwszą akredytację na certyfikację wyrobów.

AKTUALIZACJA DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH

dla programu certyfikacji ekologicznych gospodarstw rolnych oraz umowy... 

WSPARCIE NA PRZYSTĘPOWANIE DO SYSTEMÓW JAKOŚCI - NABÓR VII

Informujemy, że 31 maja 2021 roku rusza kolejny nabór wniosków w ramach poddziałania 3.1 "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”.

NOWE PRZEPISY WS. PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ

Nowe przepisy prawne, które wejdą w życie w 2022 r.

ZMIANA PROGRAMU CERTYFIKACJI PC-08

Informujemy, że nastąpiły zmiany w Programie Certyfikacji PC-08 dla Integrowanej Produkcji Rolnej

Harmonogram naboru wniosków do PROW na 2021

Planowane terminy nabory wniosków w ramach PROW 2014–2020 w 2021 r. dla rolników...

Zmiany w cennikach BC COBICO

Zmiany obowiązują od 01 lutego 2021 roku...

Wielka Brytania - import i eksport produktów ekologicznych

Od 1 stycznia 2021 r. przepływ produktów ekologicznych między Unią Europejską a Wielką Brytanią objęty jest nowymi zasadami handlu w zakresie importu i eksportu w rolnictwie ekologicznym.

Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości - Nabór VI

Informujemy, że 30 października 2020 roku rusza kolejny nabór wniosków w ramach poddziałania 3.1 "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”.

Aktualizacja standardów QMP

Informujemy, że od dnia 01 września 2020 roku obowiązywać będą zaktualizowane wymagania QMP.

Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania ze szczegółami

NOWA CERTYFIKACJA w systemie QAFP

Zeszyt branżowy WYROBY MIĘSNE NA GRILLA LUB DO PIECZENIA  - zakres nieakredytowany

Przedłużenie terminu składania wniosków w ramach PROW

Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o przedłużeniu do 15 czerwca 2020 r. terminu składania wniosków w ramach PROW (m. in. działania Rolnictwo ekologiczne)

Aktualizacja metodyk IPR

W dniu 19 lutego 2020 na stronie piorin.gov.pl opublikowano 33 zaktualizowane metodyki IPR. 

Aktualizacja cenników Biura Certyfikacji

Zmiany obowiązują od 01 lutego 2020 roku...

Aktualizacja standardów QAFP

W związku z aktualizacją standardów systemu QAFP zapraszamy do zapoznania się Planem Przejścia na nowe 5 wydanie...

Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości

Informujemy, że we wrześniu 2019 roku rusza kolejny nabór wniosków w ramach poddziałania 3.1 "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”.

Termin aplikowania został przedłużony do 22 listopada.

Ogólnopolski program: Regeneracja środowiskowa gleb poprzez ich wapnowanie

Właściciele gruntów rolnych mogą skorzystać ze wsparcia na regenerację zakwaszonych gleb

ZMIANA PROGRAMU CERTYFIKACJI PC-02

Informujemy, że nastąpiły zmiany w Programie Certyfikacji PC-02

Zgłoszenia w systemie Integrowanej Produkcji Rolnej

Informujemy, o nowym ustawowym terminie zgłoszeń obowiązującym od roku 2019.

Aktualizacja cenników

Informujemy o aktualizacji cenników certyfikacji ....

Zmiana zakresu certyfikacji

Informujemy, że ulega zmianie zakres akredytacji BC COBICO. Od dnia 05 lipca 2018 roku nie przyjmujemy wniosków o certyfikację pszczelarstwa ekologicznego.

Aktualizacja cenników

Informujemy, że zmianie uległy cenniki usług dla ekologicznych gospodarstw rolnych, zbioru ze stanu naturalnego oraz przetwórstwa ekologicznego.

Od 19.02.2018 roku nabór na MODERNIZACJĘ

Informujemy, że od dzisiaj tj 19.02.2018 do 20.03.2018 roku ARiMR przyjmuje wnioski na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015, poz. 1371 z późn. zm.)

Aktualizacja cenników

Informujemy o aktualizacji cenników...

Akredytacja QMP

Informujemy, że uzyskaliśmy akredytację w programie QMP.

Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości

Informujemy, żę w październiku 2017 roku kolejny nabór wniosków w ramach poddziałania ‘Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”.

OPERACJA „Z pola do garnka – udział rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw”

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

Informujemy o szkoleniu w ramach operacji „Z pola do garnka – udział rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw” w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich realizowanej przez Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie.

ZMIANY W SYSTEMIE PQS

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów nastąpiły zmiany w Systemie PQS.

Zapraszamy do zapoznania ze szczegółami.

ZMIANY W DOKUMENTACH SYSTEMOWYCH

Informujemy, że nastąpiły zmiany w programach certyfikacji oraz cennikach dotyczących ekologicznej produkcji rolnej, pszczelarstwa, zbioru ze stanu naturalnego oraz integrowanej produkcji roślin.

 

ZMIANY W DOKUMENTACJI SYSTEMOWEJ

Informujemy, że nastąpiły zmiany w programach certyfikacji oraz cennikach dotyczących ekologicznej produkcji rolnej, pszczelarstwa, zbioru ze stanu naturalnego oraz integrowanej produkcji roślin.

Certyfikacja Wołowiny QMP

BC COBICO certyfikuje wołowinę wysokiej jakości w systemie QMP.

Zapraszamy do zapoznania się z wymaganiami a wszystkich zainteresowanych do aplikowania.

Informacja o zmianie cennika certyfikacji w systemie QAFP

Z dniem 01 maja 2017 roku zmianie uległ cennik w systemie certyfikacji QAFP.

Szczegóły w zakładce programu.

ZMIANY W DOKUMENTACJI SYSTEMOWEJ

Informujemy, że wprowadziliśmy zmiany do Programu Certyfikacji dla Przetwórstwa Ekologicznego.

WYNIKI KONKURSU

Informujemy, że w dniu 13.03.2017 roku dokonano wyboru oferty w ramach bonu na doradztwo.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

COBICO Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w zakresie zakupu specjalistycznych usług doradczych o charakterze prorozwojowym tj.: wydatków związanych z uzyskaniem ochrony własności intelektualnej w związku z przygotowywaniem zgłoszenia lub postępowania w tym zakresie.

WYNIKI KONKURSU

Informujemy, że w dniu 28.02.2017 roku dokonano wyboru oferty w ramach bonu na doradztwo.

ZAPYTANIE OFERTOWE

COBICO Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w zakresie zakupu specjalistycznych usług doradczych o charakterze prorozwojowym tj.: wydatków związanych z uzyskaniem ochrony własności intelektualnej w związku z przygotowywaniem zgłoszenia lub postępowania w tym zakresie.

INFORMACJA O ZMIANIE CENNIKÓW CERTYFIKACJI

Z dniem 01 lutego 2017 roku zmianie uległy cenniki w poszczególnych programach certyfikacji

Zalecenia dla hodowców drobiu

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem ws. ptasiej grypy

Zasady postępowania w przypadku odwołań i reklamacji

Biuro Certyfikacji COBICO informuje o aktualizacji zasad postępowania w przypadku odwołań i reklamacji.

Zasady postępowania w przypadku odwołań i reklamacji

Biuro Certyfikacji COBICO informuje o aktualizacji zasad postępowania w przypadku odwołań i reklamacji.
 

Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości - ponowny nabór

BC COBICO informuje, że ARR ogłasza ponowny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”. 

ZAPYTANIE OFERTOWE

COBICO Sp z o.o. zaprasza do składania ofert na opracowanie receptury nowego produktu firmy COBICO wraz z optymalnym opakowaniem. 

Termin składania ofert upływa w dniu 21.06.2016r. włącznie.