Z dniem 02.09.2021 roku obowiązują zaktualizowane - PC-01 Program certyfikacji ekologicznych gospodarstw rolnych oraz umowa o o świadczeniu usług certyfikacyjnych w programie ekologicznych gospodarstw rolnych.