Jednym z podstawowych wymogów do uzyskania Certyfikatu w systemie IPR jest prowadzenie produkcji i ochrony roślin według szczegółowych metodyk zatwierdzonych przez Głównego Inspektora, udostępnionych na stronie internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.


W dniu 14 lutego br. Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa na podstawie art. 57 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin zatwierdził 33 zaktualizowane metodyki. 


Najważniejszymi zmianami wprowadzonymi do każdej zaktualizowanej metodyki są „Listy obligatoryjnych czynności i zabiegów w systemie integrowanej produkcji roślin” oraz „Listy kontrolne IP”.


Zaktualizowane wersje metodyk IP opublikowano na stronie internetowej Inspekcji pod adresem http://piorin.gov.pl/publikacje/metodyki-ip/.

Źródło: PIORiN