W związku z aktualizacją Standardów w systemie QAFP powyżej zamieszczamy plan przejścia z wydania 4 na wydanie 5.