W ramach aktualizacji standardów dla QMP Bydło, Transport, Pasze oraz Mięso z wydania 4 na wydanie 5 , które będa obowiązywać od dnia 01 września 2020 roku poniżej zamieszczamy informację dotyczącą zasad przejścia z wydania 4 na wydanie 5. 

Jednocześnie informujemy, że aktualne WYMAGANIA OGÓLNE SYSTEMU QMP wyd 5 z dnia 02.02.2016 roku są obowiązujące aktualnie oraz po dniu 01.09.2020 roku.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Certyfikacji.