Nowe przepisy ekologiczne wejdą w życie 01 stycznia 2022 r. w związku z przełożeniem pierwotnego (01.01.2021) terminu ich wdrożenia o rok.

Odzwierciedlają zmiany w dynamicznie rozwijającym się sektorze. Nowe rozporządzenie ma zapewnić rolnikom uczciwą konkurencję, zapobiegać oszustwom i podtrzymać zaufanie konsumentów.

W nowym rozporządzeniu przewiduje się:

  • uproszczenie przepisów dotyczących produkcji za sprawą stopniowego znoszenia odstępstw i klauzul zwolnień
  • wzmocnienie systemu kontroli dzięki surowszym środkom zabezpieczającym i ściślejszym kontrolom w całym łańcuchu dostaw
  • obowiązek przestrzegania przez producentów w państwach trzecich tych samych przepisów, które obowiązują producentów w UE
  • objęcie przepisami ekologicznymi szerszej listy produktów (np. sól, korek, wosk pszczeli, herbata paragwajska yerba mate, liście winorośli, serce palmowe) oraz wprowadzenie dodatkowych przepisów (w odniesieniu do produkcji mięsa, np. jeleniowatych, królików i drobiu)
  • ułatwienie certyfikacji małym gospodarstwom rolnych dzięki nowemu systemowi certyfikacji grupowej
  • stosowanie bardziej jednolitego podejścia do obniżania ryzyka przypadkowego zanieczyszczenia pestycydami
  • stopniowe wycofywanie odstępstw dla upraw bezglebowych na wyniesionych zagonach w szklarniach.

Rozporządzenie (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych

Rozporządzenie (UE) 2020/1693 z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/848, które ma wejść w życie w 2022 r.

 

Źródło: ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/future-organics_pl