Od 01.01.2022 weszły w życie nowe przepisy, mające przynieść korzyści dla gospodarstw ekologicznych. Między innymi, dotowany ma być zakup ekologicznego materiału rozmnożeniowego, a placówki oświatowe mają mieć możliwość dofinansowania zakupu produktów pochodzących z gospodarstw ekologicznych. Ponadto w życie weszły przepisy ułatwiające przewóz z innych państw Unii Europejskiej oraz z Turcji nawozów dopuszczonych w rolnictwie ekologicznym. Ułatwieniem dla małych gospodarstw będzie możliwość certyfikacji grupowej. Dla większych gospodarstw natomiast ważna jest rezygnacja z redukcji wysokości płatności ekologicznych po przekroczeniu 50 hektarów.