Dokumentowanie działań związanych z integrowaną produkcją roślin od dnia 01.02.2023 r. powinno odbywać się na nowym wzorze Notatnika Integrowanej Produkcji Roślin.

Do pobrania w dziale Integrowana Produkcja Roślin