O dofinansowanie na zakup wapna nawozowego lub środka wapnującego, mogą ubiegać się posiadacze użytków rolnych o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nieprzekraczającej 75 ha.
Szczegóły na stronie Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej oraz na stronach internetowych właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej