W ślad za poprzednimi informacjami przypominamy, że nowe przepisy w sprawie produkcji ekologicznej zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 jest podstawowym aktem prawnym.

Wiele szczegółów powyższego aktu wciąż jest dopracowywana. Zmiany są wprowadzane poprzez kolejne akty prawne zwane „aktami delegowanymi” i „aktami wykonawczymi”.

Dotychczas opublikowane Akty wykonawcze i delegowane do rozporządzenia PE i Rady (UE) 2018/848 wraz z rozporządzeniem podstawowym publikowane są pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/przepisy-unijne

Przypominamy, że tekst skonsolidowany służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej.

Podmioty działające w systemie rolnictwa ekologicznego zobowiązane są do dostosowania swojej działalności do nowych wymagań.

Produkty ekologiczne wytworzone przed 1 stycznia 2022 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 834/2007 mogą być wprowadzane do obrotu po tej dacie do wyczerpania zapasów.

Wszystkie inspekcje od 01.01.2022 prowadzone będą na zgodność z nowymi wymaganiami.

Od 1 stycznia 2022 r. wszystkie decyzje podejmowane będą wyłącznie po potwierdzeniu przez BC COBICO spełnienia nowych zasad produkcji ekologicznej i podpisaniu nowej umowy.

Stan prawny na dzień 10.12.2021

Kluczowe zmiany:

  • ułatwienie certyfikacji małym gospodarstwom rolnym dzięki nowemu systemowi certyfikacji grupowej,
  • objęcie przepisami ekologicznymi szerszej listy produktów (np. sól, korek, wosk pszczeli, herbata paragwajska yerba mate, liście winorośli, serce palmowe),
  • w przypadku hodowców zwierząt gospodarskich wyższy procent paszy powinien pochodzić z samego gospodarstwa lub z tego samego regionu. 60% (70% od 2024 r.) pasz dla krów, owiec, kóz, koni, jeleniowatych oraz 30% dla świń i drobiu powinno być pochodzenia regionalnego. Obecnie odsetek ten wynosi odpowiednio 60% i 20%. Ponadto, w zakresie utrzymania zwierząt (budynki, pastwiska, wybiegi) zwraca się większą uwagę na dobrostan. Istnieją również ograniczenia dotyczące żywienia drobiu i zakupu nieekologicznych kurcząt 18 tygodniowych.
  • nowe rozporządzenie umożliwi rolnikom ekologicznym większy dostęp do ekologicznych nasion i materiału rozmnożeniowego.
  • w przetwórstwie główna zmiana dotyczy wytwarzania i stosowania substancji aromatycznych lub preparatów aromatycznych. Zgodnie z obowiązującym do 31 grudnia 2021 rozporządzeniem dozwolone są wszystkie naturalne aromaty. Zgodnie z nowym rozporządzeniem dozwolone będą wyłącznie naturalne aromaty pochodzące z wymienionych składników (np. „naturalny aromat imbirowy” jest dozwolony, co oznacza, że aromat w co najmniej 95% pochodzi z imbiru).
  • opublikowano zmiany dotyczące listy dodatków do żywności, substancji pomocniczych w przetwórstwie i nieekologicznych składników pochodzenia rolnego.
  • opublikowana zostanie lista produktów służących do czyszczenia i dezynfekcji.
  • w zakresie znakowania - większa elastyczność w zakresie pochodzenia produktów: produkty z oznaczeniem „Rolnictwo UE” będą mogły zawierać 5% składników spoza UE, zamiast 2%, jak przewiduje obecne rozporządzenie.

Materiały szkoleniowe dla rolników posiadających certyfikowane gospodarstwa ekologiczne.

Materiały dla rolników, którzy chcieliby rozpocząć uprawę roślin lub chów zwierząt metodami ekologicznymi oraz prowadzących działalność.