Informujemy, że zgodnie z harmonogramem (załączony poniżej), kolejny nabór wniosków w ramach poddziałania ‘Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” odbędzie się w październiku 2017 roku.

Wnioski będą przyjmowane w oddziałach terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Poniżej link do wniosków

http://kowr.gov.pl/promocja/prow/promocja-ze-srodkow-prow/prow-2014-2020/wsparcie-na-przystepowanie-do-systemow-jakosci