Informujemy, że kolejny V nabór wniosków w ramach poddziałania 3.1"Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” odbędzie się w terminie 

od 25 września 2019 r. do 8 listopada 2019 r.

Wnioski będą przyjmowane w oddziałach terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

Poniżej link do aktualnego naboru KOWR:

http://www.kowr.gov.pl/promocja/prow/prow-2014-2020/wsparcie-na-przystepowanie-do-systemow-jakosci