Informujemy, że kolejny VII nabór wniosków w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1"Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” 

w ramach unijnych systemów jakości, tj.

 • gwarantowanych tradycyjnych specjalności;
 • chronionych nazw pochodzenia;
 • chronionych oznaczeń geograficznych;
 • rolnictwa ekologicznego;
 • ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich;

oraz krajowych systemów jakości, tj.

 • „Jakość Tradycja”;
 • „Quality Meat Program” (QMP);
 • „Quality Assurance for Food Products” – „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej”;
 • „Quality Assurance for Food Products” – „Kulinarne mięso wieprzowe”;
 • „Quality Assurance for Food Products” – „Wędliny”;
 • Integrowana Produkcja Roślin (IP)

odbędzie się w terminie 

od 31 maja 2021 r. do 01 lipca 2021 r.

Wnioski będą przyjmowane w oddziałach terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

Poniżej link do aktualnego naboru KOWR:

www.kowr.gov.pl/promocja/prow/prow-2014-2020/wsparcie-na-przystepowanie-do-systemow-jakosci