Niniejszym przedstawiamy protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w formie upublicznienia na stronie www oraz zapytania ofertowego o wartości poniżej 50 000 zł netto jako wsparcia w ramach bonu na doradztwo z przeznaczeniem na zakup specjalistycznych usług doradczych o charakterze prorozwojowym tj.: wydatków związanych z uzyskiwaniem ochrony własności intelektualnej w związku z przygotowywaniem zgłoszenia lub postępowania w tym zakresie.