Niniejszym przedstawiamy Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w formie upublicznienia na stronie www
oraz zapytania ofertowego o wartości powyżej 50 000 zł netto w ramach zakupu specjalistycznych usług doradczych o charakterze prorozwojowym tj.: Doradztwo w zarządzaniu własnością intelektualną, w tym ochrony praw własności intelektualnej. Identyfikacja i mapowanie kluczowych procesów biznesowych związanych z wdrażaniem innowacji i ich optymalizacją.Doradztwo prawne w zakresie przygotowania umowy zakupu technologii pomiędzy dostawcą i odbiorcą technologii.