Poniżej zamieszczono informację na temat wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8.

Zachęcamy do zapoznania się.