Informujemy, że od stycznia br., zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2018 r., poz. 1310) art. 55 ust. 2:
Zamiar stosowania integrowanej produkcji roślin zainteresowany producent roślin zgłasza corocznie podmiotowi certyfikującemu, nie później niż 30 dni przed siewem albo sadzeniem roślin, albo – w przypadku roślin wieloletnich do dnia 1 marca każdego roku.