Zmiana programu PC-10 wynika ze zmienionej formuły wystawiania certyfikatów od 01.01.2023 roku.

Nowe certyfikaty dla PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ dostępne są jedynie w systemie TRACES pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/index .

Certyfikaty dla innych systemów sa dostępne tak jak dotychczas.