Informujemy, że nastąpiły zmiany w Programie Certyfikacji PC-02 "PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH". Aby zapoznać się z aktualną treścią Programu należy wybrać powyżej BIURO CERTYFIKACJI - następnie PRZETWÓRSTWO EKOLOGICZNE i na dole strony wyszukać Program.