Zaktualizowaliśmy cenniki usług certyfikacyjnych. Nowe ceny obowiązują od dnia 01 lutego 2021 roku.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami.

Aktualne cenniki są zamieszczone w poszczególnych działach Biura Certyfikacji COBICO.