Najważniejsze zmiany nowego 6. wydania programu certyfikacji "System Certyfikacji Quality Meat Program (QMP)", (obowiązuje od dnia 01.02.2023 r.) dotyczą:

QMP – część ogólna, wyd. 6
- obowiązkowe nadzory niezapowiedziane u 2% klientów
- certyfikaty są wydawane na okres do 12 miesięcy
- odstępstwa są przyznawane dla wszystkich uczestników systemu i publikowane na stronie Administratora

QMP – część bydło, wyd. 6
- zwierzę musi być w gospodarstwie Systemu QMP minimum 2 miesiące
- rasy bydła
- kwalifikowane są tusze młodego bydła o odpowiednich parametrach należące do kategorii A, C, E oraz kategorii Z (zał.2)
- zakaz utrzymywania zwierząt na uwięzi
- plan żywienia zwierząt z podziałem na grupy technologiczne
- znakowanie - paszport i 2x kolczyk
- kastracja w 1. miesiącu życia
- dekoronizacja w 1. miesiącu życia
- podział na grupy nie później niż 6m-c życia
- utrzymanie grupowe cieląt od 6 tygodnia życia
- cielęta nie mogą być utrzymywane na uwięzi
- plan kontroli zdrowia –dokumentacja 3 lata
- dokumentacja leczenia zwierząt –5 lat
- zakaz stosowania hormonów
- do 6m-ca życia woda zdatna do picia dla cieląt
- numer paszowy
- wskaźnik śmiertelności jeżeli jest powyżej 1,5% rocznie, uczestnik systemu powinien mieć plan redukcji wskaźnika śmiertelności o 20% rok do roku
- producent oraz obsługa muszą uczestniczyć w szkoleniach BHP przynajmniej raz na 3 lata
- zobowiązanie do zredukowania emisji gazów cieplarnianych o 15% w ciągu 5 lat od wprowadzenia niniejszego wymagania lub od przystąpienia do systemu + plan realizacji zobowiązania

Szczegółowe wymagania dostępne są na stronie Administratora systemu.
Dla obecnych Klientów systemu zamieszczamy plan przejscia na nowe wymagania w dokumencie pt: "20230201 QMP zmiana wymagań".