Plan przejścia w udzielonych klientom certyfikacjach, z certyfikacji w odniesieniu do wymagań wydania V do certyfikacji w odniesieniu do wymagań wydania VI programu QAFP.

1.    Wszystkie wydane przez BC COBICO certyfikaty zgodności dla wydania 5 systemu QAFP pozostają ważne do daty ważności podanej na certyfikacie.
2.    Od dnia 01.01.2024 wszystkie nowe procesy oraz procesy w nadzorze prowadzone będą przez BC COBICO zgodnie z wymaganiami wydania 6 systemu QAFP.
3.    Wszystkie organizacje posiadające ważny certyfikat wydany przez BC COBICO potwierdzający spełnienie wymagań QAFP wydanie 5, zobowiązane są do dnia 31.12.2023 do dostosowania swoich działań i dokumentacji do wymagań określonych w wydaniu 6 obowiązującego standardu i odpowiednich zeszytów branżowych. Weryfikacja wdrożenia ww. działań będzie miała miejsce podczas najbliższej planowanej inspekcji u klienta.

Przebieczany 16.11.2023