COBICO Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w zakresie zakupu specjalistycznych usług doradczych o charakterze prorozwojowym tj.:

  1. Doradztwo w zarządzaniu własnością intelektualną, w tym ochrony praw własności intelektualnej.
  2. Identyfikacja i mapowanie kluczowych procesów biznesowych związanych z wdrażaniem innowacji i ich optymalizacją
  3. Doradztwo prawne w zakresie przygotowania umowy zakupu technologii pomiędzy dostawcą i odbiorcą technologii.

Termin składania ofert upływa 10 marca 2017 roku.