COBICO Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w zakresie zakupu specjalistycznych usług doradczych o charakterze prorozwojowym tj.: wydatków związanych z uzyskaniem ochrony własności intelektualnej w związku z przygotowywaniem zgłoszenia lub postępowania w tym zakresie.

Termin składania ofert upływa 27 lutego 2017 roku.

Informacje dotyczące dokumentacji konkursowej: http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-3-4-5--bony-na-doradztwo---rpmp-03-04-05-ip-01-12-095-1