Opakowanie zapewniając optymalne warunki przechowywania i transportu zabezpiecza produkt przed pogorszeniem jego właściwości na skutek obecności takich gazów jak: tlen, para woda czy dwutlenek węgla. Dlatego tak istotne jest zapewnienie odpowiednich parametrów opakowania, zależnych od tego czy jest ono używane do ochrony produktów spożywczych, medycznych, farmaceutycznych, kosmetyków czy produktów rolniczych i przemysłowych.

Parametrem określającym zdolność przenikania tlenu, dwutlenku węgla i pary wodnej przez materiał opakowaniowy jest jego barierowość. Wyniki pomiaru barierowości bardzo często można odnieść bezpośrednio do stabilności i terminu przydatności zapakowanego produktu. Ponadto potwierdzają one, że opakowania zależnie od swego przeznaczenia spełniają odpowiednie właściwości ochronne w całym cyklu przechowywania.

Wykonujemy badania barierowości szerokiego spektrum materiałów opakowaniowych z tworzyw sztucznych dla następujących gazów:

 tlen O2TR wg normy ASTM– F1927 – 14

dwutlenek węgla CO2TR wg normy ASTM– F2476 – 13

para wodna WVTR wg normy– F1249 – 13