Opakowanie zapewniając optymalne warunki przechowywania i transportu zabezpiecza produkt przed pogorszeniem jego właściwości na skutek obecności takich gazów jak: tlen, para woda czy dwutlenek węgla. Dlatego tak istotne jest zapewnienie odpowiednich parametrów opakowania, zależnych od tego czy jest ono używane do ochrony produktów spożywczych, medycznych, farmaceutycznych, kosmetyków czy produktów rolniczych i przemysłowych.

Parametrem określającym zdolność przenikania tlenu, dwutlenku węgla i pary wodnej przez materiał opakowaniowy jest jego barierowość. Wyniki pomiaru barierowości bardzo często można odnieść bezpośrednio do stabilności i terminu przydatności zapakowanego produktu. Ponadto potwierdzają one, że opakowania zależnie od swego przeznaczenia spełniają odpowiednie właściwości ochronne w całym cyklu przechowywania.

Wykonujemy badania barierowości szerokiego spektrum materiałów opakowaniowych z tworzyw sztucznych dla następujących gazów:

TLEN O2TR  - zgodność z normami ASTM D3985, ASTM F2622, ASTM F1927, ASTM F1307, JIS K-7126, ISO 15105-2, DIN 53380-3

DWUTLENEK WĘGLA CO2TR - zgodność z normami ASTM–F2476

PARA WODNA WVTR - zgodność z normami ASTM F1249, TAPPI T557, JIS K-7129, ISO 15106-2

Posiadamy pierwszyw Polsce system TOTALPERM pozwalający na pomiary zarówno dla próbek płaskich (folie, laminaty) jak i całych opakowań (adapter 3D).

Zakres pomiaru O2 dla folii: 0.01-7500 cm3/m2x24h/bar (bez maski) i 0.2-150000 cm3/m2/24h/bar (z maską)
Zakres pomiaru CO2 dla folii: 0.25-18000 cm3/m2x24h/bar (bez maski) i 20-360000 cm3/m2x24h/bar (z maską)
Zakres pomiaru H2O dla folii: 0.002-100 g/m2x24h (bez maski) i 0.04-2000 g/m2x24h (z maską)