Od czerwca 2015 roku Laboratorium COBICO wykonuje badania zaprawionych ziaren metodą Heubach’a stosując się do obowiązujących wytycznych ESA – European Seed Association.

Test Heubach’a stosowany jest do określania jakości zaprawionych nasion – mówi o ilości wolnego pyłu uwalnianego w określonych warunkach z ziaren zaprawionych.
Nasiona przeznaczone do zaprawiania powinny spełniać określone wymagania dotyczące poziomu wilgotności i czystości (poziom pyłu, obecność pokruszonych/uszkodzonych nasion oraz obecność innego materiału, takiego jak: plewy, inne nasiona, sklerota czy materiał inertny).
 
Wartości progowe dla zawartości pyłu:
Kukurydza i Kukurydza cukrowa 0.75g / 100 000 nasion
Rzepak 0.50g / 700 000 nasion
Burak cukrowy 0.25g / 100 000 kłębków
Słonecznik 0.40g / 75 000 nasion
Zboża 4 g / 100 kg nasion
Marchew, Cykoria 0.1 g / 100 000 nasion
Cebula 0.2 g / 100 000 nasion
Green beans* 0.2 g / 100 000 nasion
Groch* 0.1 g/ 100 000 nasion

*Normy aktualnie zalecane, po przeglądzie systemu w 2017 r. będą obowiązkowe

 

Stały i częsty monitoring procesów zaprawiania poprzez badanie Heubacha wynikający z wymagań normy ESTA, poza oczywistymi korzyściami wynikającymi ze spełnienia wymagań normy ESTA może przynieść dodatkowo wymierne korzyści finansowe -> redukcja zużycia zapraw i stała kontrola ich zużycia.

 

W celu podnoszenia i potwierdzenia posiadanych kompetencji, Laboratorium Cobico corocznie uczestniczy w międzynarodowych badaniach porównawczych organizowanych przez FNPSMS / GERM-Services, osiągając bardzo dobre wyniki.

Poniżej znajduję się certyfikat dotyczący programu badań przeprowadzonego w latach 2017/2018.