Od czerwca 2015 roku Laboratorium COBICO wykonuje badania zaprawionych ziaren metodą Heubach’a stosując się do obowiązujących wytycznych ESA – European Seed Association.

Test Heubach’a stosowany jest do określania jakości zaprawionych nasion – mówi o ilości wolnego pyłu uwalnianego w określonych warunkach z ziaren zaprawionych.
Nasiona przeznaczone do zaprawiania powinny spełniać określone wymagania dotyczące poziomu wilgotności i czystości (poziom pyłu, obecność pokruszonych/uszkodzonych nasion oraz obecność innego materiału, takiego jak: plewy, inne nasiona, sklerota czy materiał inertny).
 
Wartości progowe dla zawartości pyłu:
Kukurydza i Kukurydza cukrowa 0.75g pyłu / 100 000 nasion
Rzepak 0.50g pyłu / 700 000 nasion
Burak cukrowy 0.25g pyłu / 100 000 kłębków
Słonecznik 0.40g pyłu / 75 000 nasion
Zboża 4 g pyłu / 100 kg nasion
Marchew, Cykoria sałatowa 0.1 g pyłu / 100 000 nasion
Cebula 0.2 g pyłu / 100 000 nasion

Słodka kukurydza 0.75 g pyły /100 000 nasion

Wartości odniesienia pyłu dla następujących upraw są zalecane od 1 lipca 2019 r. na jeden rok. 
Od 1 lipca 2020 r. staną się one normatywne.

Fasola zielona i ziarnista 0.4 g pyłu / 100 000 nasion
Groszek 0.2 g pyłu / 100 000 nasion

Stały i częsty monitoring procesów zaprawiania poprzez badanie Heubacha wynikający z wymagań normy ESTA, poza oczywistymi korzyściami wynikającymi ze spełnienia wymagań normy ESTA może przynieść dodatkowo wymierne korzyści finansowe -> redukcja zużycia zapraw i stała kontrola ich zużycia.

 

W celu podnoszenia i potwierdzenia posiadanych kompetencji, Laboratorium Cobico corocznie uczestniczy w międzynarodowych badaniach porównawczych organizowanych przez FNPSMS / GERM-Services, osiągając bardzo dobre wyniki.

Poniżej znajdują się certyfikaty dotyczące programu badań przeprowadzonego w latach 2019/2020, 2018/2019, oraz 2017/2018