Od czerwca 2015 roku Laboratorium COBICO wykonuje badania zaprawionych ziaren metodą Heubach’a stosując się do obowiązujących wytycznych ESA – European Seed Association.

Test Heubach’a stosowany jest do określania jakości zaprawionych nasion – mówi o ilości wolnego pyłu uwalnianego w określonych warunkach z ziaren zaprawionych.