Podstawowym dokumentem potwierdzającym możliwość wchodzenia materiału w kontakt z żywnością jest deklaracja zgodności (art. 16 Rozporządzenia nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością). Dokument taki stanowi podstawę wykorzystywania określonych materiałów opakowaniowych do produkcji opakowań stosowanych w przemyśle spożywczym.

Sporządzenie dokumentu jest obowiązkiem producenta materiału (materiału opakowaniowego, opakowania czy przedmiotu wielorazowego użytku w kontakcie z żywnością) , a przedsiębiorcy z branży spożywczej powinni tych dokumentów wymagać od dostawców (najlepiej każdorazowo przy dostawie), przeglądać i weryfikować pod kątem właściwego doboru materiału do pakowanego produktu żywnościowego.

 

WSPARCIE W PRZYGOTOWANIU DEKLARACJI - niezbędne badania

Jednocześnie każdy producent (materiału opakowaniowego, opakowania czy przedmiotu wielorazowego użytku w kontakcie z żywnością) zobligowany jest przepisami do posiadania aktualnej deklaracji zgodności na produkowane przez siebie surowce, półprodukty lub produkty. Aby prawidłowo przygotować taka deklarację potrzebne są badania stanowiące podstawę stwierdzenia zgodności produkowanego wyrobu z wymaganiami prawnymi w szczególności w zakresie braku zmian składu żywności oraz niepogorszenia jej (żywności) cech organoleptycznych mającej kontakt z produkowanym wyrobem opakowaniowym. 

Jeżeli jesteś zainteresowany badaniami przyjdź do sekcji MIGRACJA I ORGANOLEPTYKA

 

WERYFIKACJA DEKLARACJI - usługa 

Proponujemy przedsiębiorcom zarówno z branży opakowań jak i żywności usługę polegającą na przeglądzie, weryfikacji i sprawdzeniu deklaracji zgodności otrzymanych od swoich dostawców pod kątem jej poprawności sporządzenia, a także właściwego doboru zastosowanego materiału do kontaktu z określonym środkiem spożywczym.

 

WERYFIKACJA DEKLARACJI - szkolenia

Przedsiębiorcom oferujemy usługę polegającą na szkoleniu personelu wewnętrznego ze znajomości zagadnień dotyczących prawidłowej oceny otrzymywanych od dostawców deklaracji.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt z wykorzystaniem formularza kontaktowego w sekcji KONTAKT.