Oferujemy usługę analizy atmosfery modyfikowanej (MAP) w opakowaniu - określanie zawartości O2 %; N2 %; CO2 % w zamkniętym opakowaniu.

Atmosfera modyfikowana MAP oznacza, że w opakowaniu zastąpiono naturalne powietrze przez gaz lub mieszaninę gazów (N2 i CO2). Dzięki atmosferze ochronnej opakowanie utrzymuje stan świeżości produktów przez dłuższy czas, wydłuża okres przydatności do spożycia i umożliwia realizację dostaw szybko psujących się towarów na większe odległości.